آزمایشگاه شرکت صنایع چاپ و بسته بندی تندیس مینو  بر اساس ماموریت تدوین شده همواره به نقش خود در توسعه تفکر و بینش استفاده از محصول استاندارد در سطح جامعه ایمان داشته و می کوشد در این مسیر پیشتاز باشد.
آزمایشگاه شرکت متناسب با الزامات آزمایشهای مورد نیاز ، مجهز به بالاترین تجهیزات آزمایشگاهی بوده و به موازات انجام تستهای آزمایشگاهی فعالیت تحقیق و توسعه را نیز انجام می دهد.
تحویل محصول با برترین سطح کیفی مطابق با الزامات استاندارد به مشتریان از اصول کاری آزمایشگاه شرکت بوده که نیروهای پر توان این مجموعه سعی نموده اند نقش خود را به عنوان یک بخش پشتیبان ارایه نمایند.
آزمایشگاه شرکت براساس سیستم مدیریت تضمین کیفیت طراحی شده موظف است به بخش کنترل کیفیت با استفاده از کلیه امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته آزمایشگاهی، و با دقت ریزبینانه خدمات آزمایشگاهی کلیه فرآیند تولید کارتن را از مرحله ی ورود کاغذ به شرکت تا طی نمودن مراحل مختلف تولید ورق و چاپ و در نهایت بسته بندی محصول نهایی را در سطح کیفی استانداردهای ملی و بین المللی و عاری از هرگونه عیب ارایه نماید .
خدمات و فعالیت آزمایشگاه شرکت از بدو ورود کاغذ، مرکب، چسب و سایر اقلام ورودی به شرکت ،شروع ومطابق دستورالعمل های تدوین شده  انجام و نتایج را گزارش مینماید به عنوان مثال درخصوص محموله های کاغذ وارد شده به انبار نمونه های کاغذ ارایه شده توسط کنترل کیفیت، تحت آزمایشاتی مانند اندازه گیری BURST ،COB ،TENSILE ،RCT ،CMT و گرماژ قرار گرفته و در صورت انطباق با مشخصه های تعریف شده اجازه تخلیه صادر می نماید .
همچنین آزمونها با دقت در کلیه مراحل تولید مطابق رویه ها مشخصه های مهم فرآیند های تولید مانند ویسکوزیته، دمای ژلاسیون چسب و همچنین ECT ،FCT، ویسکوزیته ی مرکب براساس دستور العمل ها در بازه های زمانی مشخص شده کنترل، ثبت و گزارش میگردد گزارشات آن با بررسی چندین باره ثبت و بایگانی می گردد. تکنولوژی بالای تجهیزات آزمایشگاهی شرکت، و کالیبراسیون دوره ای آنها این امکان را فراهم می سازد تا در بالاترین سطح کیفی و سرعت ، نتایج با کمترین ضریب خطا به دست آیند.

آدرس کارخانه : استان زنجان – شهرستان خرمدره – جنب کارخانه مینو – خیابان ترابی

آدرس دفتر فروش تهران : کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج – گروه صنعتی مینو – ساختمان پارس گستر مینو

تلفن کارخانه : 2-35589121 024

تلفن واحد فروش :44543795 021

 

پیمایش به بالا