تماس با ما

تماس با ما

تلفن
کارخانه : 2-35589121 024
واحد فروش : 44543795 021
ایمیل
Salespack@minoogroup.com
آدرس کارخانه
استان زنجان – شهرستان خرمدره – جنب کارخانه مینو – خیابان ترابی
آدرس دفتر فروش تهران
کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج – گروه صنعتی مینو – ساختمان پارس گستر مینو

آدرس کارخانه : استان زنجان – شهرستان خرمدره – جنب کارخانه مینو – خیابان ترابی

آدرس دفتر فروش تهران : کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج – گروه صنعتی مینو – ساختمان پارس گستر مینو

تلفن کارخانه : 2-35589121 024

تلفن واحد فروش :44543795 021